שם משפחתי נוי נגזר מן השם נוישטט, שם יהודי שהסתובב מאות בשנים בפרובינציות שיהפכו לימים לגרמניה.
שניהם רשמיים ויאים: הראשון לצרכי עבודה ב'קול-ישראל' שבשנות השישים חייבה שם עברי. השני לצורכי תיעוד ותעודות.

נוישטט בגרמנית (וביידיש) משמעו עיר חדשה ומכאן שם ההוצאה: "קרת חדשה".

אני מקווה שתקבלו אותה בברכה.