לאורך שנים רבות הרצה יצחק במסגרות השכלה והרחבת דעת שונות, וביניהן ב"אסכולות" - מפגשי תרבות ודעת של האוניברסיטה הפתוחה.
להלן סדרות ההרצאות שהעביר יצחק ב"אסכולות":

  • "מדינת ישראל - העשור הראשון" (הרצאות זום)
  • "המנדט הבריטי - ‫שלושה‬ עשורים ‫ושנת‬ ‫‬הכרעה (הרצאות זום)
  • "מה עבר במוחם" – על הדמויות שהשפיעו על מהלך ההיסטוריה ושינו את פני העולם, יחד עם ד"ר יוסי חלמיש (הקלטות קול של הרצאות).