"שבת עולמית אקסטרה" היא אסופת תוכניות מצולמות בווידאו של סקירות עיתונות עולמית, שמפאת קוצר זמן לא נכנסו לתוכנית "שבת עולמית" ששודרה מדי שבת ברשת ב'. התוכניות הוקלטו בוידאו בשנת 2013 במשרדו הביתי של יצחק.