תוכניות "שיחה על שתי רגליים" החליפו את "שבת עולמית" בימי חג ומועד והן הוקדשו לראיון עומק עם דמויות בולטות בציבוריות הישראלית.