בתחילת שנות ה-2000 שידר יצחק במשך מספר שנים תכנית ברשת א' בשם "בין המבחנות ובין השורות" שעסקה בחדש במדע וברפואה בעיתונות העולם. בשנת 2003 עברה התוכנית לרשת ב', שמה שונה ל"שבת עולמית", והיא כללה סקירת עיתונות עולמית במגוון רחב של נושאים.