ספרים - הוצאת קרת חדשה / Годовщина смерти Карела Шейнфельдa
Годовщина смерти Карела Шейнфельдa

Ицхак Ной родился в Эрец-Исраэль в 1942 г. в мошаве Нетаим. Вторая мировая война прошла и через это место, и мальчик видел солдат, уходящих на войну и возвращающихся с нее. Эти впечатления сохранились в его памяти и сильно повлияли на ход его жизни и творчества. Книга, лежащая перед вами, - свидетельство Катастрофы европейского еврейства и ее влияния, продолжающегося и по сей день.

Автор: Ной Ицхак
Художник: Клецель Вениамин
Переводчик: Фрадкин Даниэль
Издательство: Гнозис, 2020 г.

איור של בנימין קלצל מתוך הספר יום השנה לקארל שיינפלד -1
Художник: Клецель Вениамин / בנימין קלצל
איור של בנימין קלצל מתוך הספר יום השנה לקארל שיינפלד - 2
Художник: Клецель Вениамин / בנימין קלצל