שירה / יש לאהובי

יש לאהובי זין ירוק
מצופה לטקס משובח מתוצרת ארצות הברית
של אמריקה.
הוא עולה בו,
יורד בי –
כאילו אין מחיצה בינינו.

הוא מגיע רחוק כמו קולומבוס;
מגלה ארצות חדשות
וצופה על תורן צועק:
טררה...טרררה.....

אני עמו, נושאת זרעו ברחמי
השפופרת של גומי סינתטי,
במשך תשע שניות ארוכות
של יזע עולה ויורד
כספינה מטלטלת על גל.

אחרי....כך הוא שב לעולם הישן:
משיל את עורו כנחש
לטמון את זרעו על אם-דרך;
אם כל חי;
כך בהינף יד חסר סבלנות
מחלון מכונית פתוחה,
כיוגב בסתיו בגלויה של קק"ל:
נו, ניסע כבר! מחכים לי בבית.

יש לאהובי זין ירוק.

3.9.2000

האזינו ליצחק קורא את השיר: