שירה / נערה מבית ישראל

אני ימצוץ לך,
היא אמרה.
אבל אחר-כך תחבק אותי
כמו שאבא שלי חיבק אותי,
עד שנעשו לי שדיים
והייתי טמאה.
אני אוהבת זקנים.
הם זנאים כמו הצעירים
אבל לא עולה מהם ריח של סכנה.
התנועות שלהם רכות
והם לא פולטים שלא בכוונה,
כל אחד את נצחונו.
ברוך שעשני לרצונו.

חבק אותי, בבקשה.

15.3.2001

האזינו ליצחק קורא את השיר: