שירה / סימנים בחול

ישוב על עקבותיו בחול החם
כבד ותשוש
ופרוק עול,
גרגירי הזהב מחליקים על מבושיו
כמו אז
כשביקש לחוש
כשביקש לבעל.

והחול זרם והכל זרם
והיה חדש ולא נגמר
וזמן הווה היה זמן עתיד וזמן עבר.

הרגלים היו יחפות,
הילוכן התנגן כסימפוניית קסמים,
קסילופון של חולות תו על תו –
מזמר לו קלילות שישוב על עקבותיו.
לא ישוב על עקבותיו.

לא ישוב על עקבותיו.
אין לאן שישוב.
החול שוב זורם על מבושיו
ואיבר זכרותו עוד קשוב.
הוא יפרה את החול,
הוא יפרה את הכול.
שיכרון – זקרון, אונו רב;
אך בשלל הצבעים ובהמון הצלילים
נעלמו ואבדו עקבותיו.

15.4.2001

האזינו ליצחק קורא את השיר: