שירה / קרא לנחשים

אם תבואי אלי כבוא השרפים
ילדתי ליאת
וידך על איברי,
אתן לך צרור חלוקי נחלים
לקלוע במצחו של גלית
וכף קלע לקלוט את זרעי.

רק תביטי בשעה שהאבן
שוקעת שם.
דם כהה, דם סמיך
ומבט קצת אביך ונכלם.
זה הכול!
אחר תצאי במחול:
הכה שאול באלפיו ודוד ברבבותיו
וערלות פלישתים על צווארך החם.
רק אל תביטי בשעה שהאבן שוקעת שם.

פאתי מערב מאדימים
כששוקעת השמש לים
צבעה - דם.
בן ישי חי וקים!
רק אל תביטי בשקיעה.

ללא תאריך

האזינו ליצחק קורא את השיר: