שירה / מזל פר

אל חנון ורחום,
אל רחום:
עשני פר
בלב הכפר,
מוקף המון.
בועל פרות לתיאבון.

ואם לאו,
כמפסיד בקרב
תנני בלב הכיכר:
שולח קרנים,
בוטש בעפר
כתלוי – לרגליו הדום.
"סדין אדום!"
"סדין אדום!"

מאי 2000

האזינו ליצחק קורא את השיר: