שירה / כל עיר צריכה תליין

כל עיר צריכה תליין,
למען הסדר הטוב.
למען הסר ספק!
כדי לנקות גם מצפון וגם דרעק.
שיהיה קצת פחד.
בלי פחד אין סדר!
אנחנו אנשים – לא עדר,
יש לנו מוסר,
גם עונש יש וגם שכר
ואפשר לרוץ לכיכר
חסר נשימה,
למראה יציאת הנשמה.
יהיה מה לספר לילד במיטה:
אם לא תתנהג יפה יבוא התליין....
חלומות פז מתוק קטן.
אחר-כך הוא יעשה במכנסיים,
אנחנו נביא פסיכולוג או שניים
ולא נבין.
הם ידרשו תקילין וטבין
כדי להביא הקלה.
תליינים טובים גם לכלכלה.

נטעים, ינואר 2010

האזינו ליצחק קורא את השיר: