ספרים / אור ואלכסנדרה
אור ואלכסנדרה

אור אינו ילד נחמד במיוחד; לפעמים הוא אפילו כמעט רשע. ומדוע לא – האם מפני שהוא "עיוור" אסור לו להיות "לא-נחמד" ברגעים של רוגזה? האם זו "זכות" השמורה לילדים שרואים? והלא בין ילדים שרואים יש ילדים נחמדים ויש ילדים נחמדים הרבה פחות, ומדוע יהיו ילדים עוורים שונים מילדים רואים? חוץ מזה, הסיפור שלפניכם רחוק מלהיות סיפור עצוב, והסיום שלו שמח ממש. כשתקראו בספר תבינו מדוע.