שבת עולמית / השעה התיעודית / שידור לציון יום ירושלים
האזינו לתכנית: