שבת עולמית / השעה התיעודית / שערי הגיהנום - 70 שנה לפלישת גרמניה הנאצית לברית המועצות
האזינו לתכנית: