שבת עולמית / השעה התיעודית / "היום השישי" – יום הכרזת העצמאות ע"י דוד בן גוריון
האזינו לתכנית: