שבת עולמית / השעה התיעודית / 75 שנה לפטירתו של זאב ז'בוטינסקי
האזינו לתכנית: