שבת עולמית / השעה התיעודית / 35 שנים למלחמת איראן עיראק
האזינו לתכנית: