שבת עולמית / השעה התיעודית / 75 שנה לפלמ"ח
האזינו לתכנית: