שבת עולמית / השעה התיעודית / 25 שנה לאיחוד גרמניה
האזינו לתכנית: