שבת עולמית / השעה התיעודית / האם ארה"ב חדלה להנהיג את העולם
האזינו לתכנית: