שבת עולמית / השעה התיעודית / דגלים מעל הגטו
האזינו לתכנית: