שבת עולמית / השעה התיעודית / שיחת 2 רגליים ציפי שחור
האזינו לתכנית: