שבת עולמית / השעה התיעודית / שיחת חג - אביב בושינסקי
האזינו לתכנית: