שבת עולמית / השעה התיעודית / שיחת חג - ד"ר אביגדור שחם
האזינו לתכנית: