שבת עולמית / השעה התיעודית / הפרופסור לכימיה בממלכת המדבר – 100 שנה לפגישת ויצמן פייסל
האזינו לתכנית: