שבת עולמית / השעה התיעודית / הסוכנות היהודית
האזינו לתכנית: