שבת עולמית / השעה התיעודית / מלחמת יום הכיפורים
האזינו לתכנית: