שבת עולמית / השעה התיעודית / קץ המנדט

אנשי ההגנה והפלמ"ח ישבעו בנקיטת חפץ כי הם אלה שגירשו את הבריטים מהארץ. האצ"ל ייטול את האשראי לעצמו והלח"י הקטן יבטל את האחרים וישבע כי הוא ורק הוא הניס את הבריטים מארץ ישראל. המדקדקים יזכירו גם את חלקה של ארה"ב באירועים. בפרק הזה נדבר על ספר עברי שיצא לאחרונה שעוסק באירועי המנדט מזווית כלכלית. 
 

הבאה לשידור: יגאל בוטון וחדוה אלמוג, ביצוע טכני: עמיר שמואלי, הפקה: איילת דוידי.
צילום: Getty Images.

האזינו לתכנית:

תודתינו נתונה למר דוד אוחיון, מאזין אדוק, שהכין את האינדקסים שבאתר כדי לסייע למאזינים למצוא נושאים שמעניינים אותם.