שבת עולמית / השעה התיעודית / 100 שנה להולדת בגין
האזינו לתכנית: