שבת עולמית / השעה התיעודית / 30 שנה למלחמת שלום הגליל
האזינו לתכנית: