שבת עולמית / השעה התיעודית / אילו צבאות רומל הצליחו בקרב אל עלמיין
האזינו לתכנית: