שבת עולמית / השעה התיעודית / "אל נלך כצאן לטבח"

80 שנה לכרוז שפירסם אבא קובנר ביידיש ליהודי וילנה והעולם בסוף דצמבר 1941, בו פרסם בפעם הראשונה בכתב את תוכניתו של היטלר להשמדת העם היהודי וקרא ליהודי וילנה ובעצם לכל היהודים הנרדפים בידי הנאצים, לא ללכת כצאן לטבח אלא להתנגד בכל דרך אפשרות. שלושה היסטוריונים ישראליים עסקו בפירוש הכרוז ובהשפעתו על היהודים בשטחי הכיבוש הנאצי.

השתתפו: פרופ' דינה פורת, אוניברסיטת תל אביב; פרופ' אביהו רונן, אוניברסיטת חיפה; פרופ' אלי צור, סמינר הקיבוצים.

האזינו לתכנית: