שבת עולמית / השעה התיעודית / אולואה – חיים ארלוזורוב

על בני הדור השני והשלישי של העולים לא"י עם הספינה "חיים ארלוזורוב" בסוף פברואר 1947, אז נעצרו והוגלו לקפריסין. שלושת המומחים שהשתתפו שוחחו הן על קורותיה של אניית המעפילים והן על המפעל הגדול של המוסד לעליה ב' של "ההגנה" שבנחישותו להעלות מעפילים ארצה ולהצליח לקנות את לב העולם למצוקת שרידי שואת אירופה שחיפשו בית אחרי ההשמדה. הודגש גם אי הרצון של הצי הבריטי לביצוע פעולות של גירוש מעפילים מחופי הארץ.

השתתפו: פרופ' אביב חלמיש, האוניברסיטה הפתוחה; ד"ר שרוני פלדמן, מראשי קבוצת אח"א; תת אלוף ד"ר ישראל לשם, אוניברסיטת חיפה.

צילום: אתר הפלי"ם, ההעפלה והרכש.

האזינו לתכנית: