שבת עולמית / השעה התיעודית / ראשונות בשורה השנייה

על הנשים החלוצות בארץ ישראל בימי העלייה השנייה והשלישית. גם כנשים עובדות וגם כאומניות, הן לא זכו למעמד שהיו ראויות לו שכן נדחקו הצידה בשל אתוס הגבורה וההקרבה הגבריים, שלא השאיר מקום לאישה העברייה שתרומתה למפעל הישוב היהודי של המאה עשרים ואחת הייתה מרכזית. גם היום, בליבה של המאה העשרים ואחת, הפרק המופלא הזה נותר עלום בפני רוב הציבור הישראלי.

השתתפו: חיה גרץ-רן, ציירת; ד"ר סמדר סיני, היסטוריונית קיבוץ עין גב; ד"ר גליה בר-אור, חוקרת ואוצרת אומנות.

צילום: אוסף התצלומים הלאומי

האזינו לתכנית: