שבת עולמית / השעה התיעודית / שתי מלחמות שתי פלישות

על דמותו המורכבת של סדאם חוסיין ששלט בעיראק כאיש מרכזי וכנשיא במשך שלושים שנה והוליך אותה לשתי מלחמות הרסניות. על שאיפתו לנשק גרעיני גם אחרי שהכור האטומי הצרפתי שבנה נהרס בידי ישראל, ועל אישיותו כנשיא, שהועיל לארצו בעשור הראשון עד שהגדלות והעצמה העבירו אותו על דעתו.

השתתפו: פרופ' אמציה ברעם, אוניברסיטת חיפה; אל"מ פסח מלובני, צה"ל; פרופ' איתן גלבוע, אוניברסיטת בר-אילן.

(צילום: AP)

האזינו לתכנית: