שבת עולמית / השעה התיעודית / שמונים שנה להירצחו של אברהם שטרן

מפקד לח"י הראשון אברהם שטרן, נרצח בתל-אביב ע"י הבולשת הבריטית בכ"ט בשבט תש"ב (1942). על מניעיו הפוליטיים של הסטודנט ללימודים קלאסיים והמשורר שהחליט להפוך למהפכן ולהביא לגרוש הבריטים מארץ-ישראל, בלי להתחשב בתנאי במלחמת העולם השנייה ודמותו של האיש הפכה למיתוס שהיה לסמל לצעירים ישראלים כיום הכמהים למנהיגות עברית צעירה חדשה ונקיית כפיים. בין שלושת המשתתפים בפרק היה גם בנו של אברהם שטרן.

השתתפו: יאיר שטרן, לשעבר מנכ"ל הטלוויזיה הישראלית; ד"ר אופירה גרוווייס קובלסקי, מכללת צפת; פרופ' אודי לבל, אוניברסיטת בר-אילן.

 

האזינו לתכנית: