שבת עולמית / השעה התיעודית / מודי אלון ומורשתו

על דמותו של הטייס הישראלי האגדי שנהרג בעיצומה של מלחמת העצמאות: מודי אלון, יליד הארץ היה לסמל לדורות של לוחמי אוויר במדינת ישראל.
על מאמצי הרכש להבאת מטוסי קרב ומפציצים לישראל בשנים 1947-48 ולהכשרת טייסים צעירים להגנת המדינה שזה אך נולדה ועל מתנדבי חוץ לארץ  – טייסים יהודים ולא יהודים שבאו לארץ-ישראל להילחם על חירותה ועצמאותה של המדינה בהתהוותה.

השתתפו: אלוף דן טולקובסקי, מפקד חיל האוויר בדימוס; אל"מ דני שפירא, טייס הניסויים של חיל האוויר בדימוס; סא"ל מוטי חבקוק, היסטוריון חיל האוויר.

צילום: ארכיון בטאון חיל האוויר.
 

האזינו לתכנית: