הרצאות באסכולות / העשור הראשון

בעשור הראשון לקיומה התחבטה מדינת ישראל באינספור בעיות פנים, וגם עם העובדה שמדינות העולם הטילו ספק בעצם יכולתה להתקיים. לא חסרו רגעי שיא ושפל, גם של מנהיגי המדינה.

סדרת ההרצאות, בזום, התקיימה באסכולות - בית ספר ללימודים רב-תחומים של האוניברסיטה הפתוחה, וההרצאות מוצגות באתר באדיבותו.