שבת עולמית / השעה התיעודית / ציון סיום מלחמת העולם השנייה - חלק 2
האזינו לתכנית: