שבת עולמית / השעה התיעודית / ציון סיום מלחמת העולם השנייה - חלק 1
האזינו לתכנית: