שבת עולמית / השעה התיעודית / שידור מיוחד לציון מלחמת הכיפורים - איפה היו הפגזים
האזינו לתכנית: