שבת עולמית / השעה התיעודית / "היכן החלו החשמונאים לטעות" - חנוכה
האזינו לתכנית: