שבת עולמית / השעה התיעודית / מתחת לחלון – יהדות איטליה בשואה
האזינו לתכנית: