שבת עולמית / השעה התיעודית / מלחמת ההתשה
האזינו לתכנית: