שבת עולמית / השעה התיעודית / שידור מיוחד - ועידת אייפק - נאום ראש הממשלה
האזינו לתכנית: