שבת עולמית / השעה התיעודית / משדר מיוחד לציון 70 שנה לפלמ"ח: "דחילק מוטקה – היא אמרה לו"
האזינו לתכנית: