שבת עולמית / השעה התיעודית / 16 שנים לרצח יצחק רבין
האזינו לתכנית: