שבת עולמית / השעה התיעודית / 70 שנה לסיום מלחמת העולם
האזינו לתכנית: