שבת עולמית / השעה התיעודית / המלאך של אושוויץ
האזינו לתכנית: